Club Paradiso d.o.o. | Bulevar Despota Stefana 15 | 11000 Beograd

011/72 47 012, 72 40 928, 72 39 603


Stagira - rodno mesto filozofa Aristotela.

Sagradjana je u podnožju planine Stratoniku (Strembenikos), sa nadmorskom visinom od oko 500 metara. Na samom ulazu u selo nalazi se park gde posetioci mogu videti spomen park posvećen jednom od najvećih umova Grčke. Park sa eksponatima Aristotelovog rada i otkrićima iz oblasti optike, mehanike, suncev sat, muzej, zamkovi, javna kupatila i kula Madem Age iz perioda Sidrokafsija. Sidrokafsija je bila važan administrativni centar u regionu koja je imala sopstvenu kovnicu novca. Fenomenalan pogled na Jerisoski zaliv i Atos. Spuštajući se prema selu susrećemo centralni hram posvećen rodjenju Bogorodice, koji je od velikog istorijsko značaja. Sagradjen je 1814. godine uz pomoć svetog manastira Hilandar sa Svete Gore.

Aristotel (grč. Αριστοτέλης); 384. p. n. e. — 322. p. n. e.), starogrčki filozof i besednik, Platonov učenik i jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji evropske misli. Njegov otac, Nikomah, radio je kao dvorski lekar kod kralja Amintasa III Makedonskog, dede Aleksandra Velikog. Veruje se da su Aristotelovi preci bili na ovoj dužnosti i kod ranijih makedonskih kraljeva. Pretpostavlja sa da je, kada je otišao u Atinu sa 18 godina, Aristotel imao i neka znanja iz medicine koja je dobio od oca.Od 18. do 37. godine pohađa Akademiju kao Platonov učenik. Razlike u filozofskim stavovima bile su osnova za stvaranje raznih legendi o odnosima Platona i Aristotela. Evidentno je da su neslaganja u stavovima postojala, pošto Aristotel vrlo rano pokazuje interesovanje za prirodne činjenice i zakone za razliku od Platonovih idealističkih stavova. Bilo kako bilo, nema nikakvih dokaza da su za vreme Aristotelovog boravka na Akademiji odnosi između dvojice filozofa bili zategnuti ili prekinuti. Aristotel je, za razliku od Platona, više bio orijentisan na istraživanje postojećeg društva. Analizom 158 ustava grčkih polisa, on je podelio državna uređenja na:

- dobra (monarhija, aristokratija i republika) i

- loša (tiranija, oligarhija i demokratija)

Pogledajte kompletnu ponudu apartmana za destinacju Sarti 2024!